منتخبین جشنواره نوجوان خوارزمی (بخش آزمایشگاه)

منتخبین جشنواره نوجوان خوارزمی (بخش پژوهش)

منتخبین جشنواره نوجوان خوارزمی (بخش ادبیات)

منتخبین جشنواره نوجوان خوارزمی (بخش بازارچه و دست سازه)

منتخبین جشنواره نوجوان خوارزمی (بخش زبان انگلیسی)

منتخبین مسابقات قرآن، عترت و نماز مرحله ناحیه

درخشش دانش آموز عزیز آریناز جوزایی در تیم فوتسال ناحیه یک شیراز

پیش ثبت نام سال 1401-1400

کسب رتبه اول استانی در رشته تولید محتوا توسط سرکارخانم چاروسایی عزیز

کسب مقام برتر استانی سرکارخانم چاروسایی