دبیرستان غیردولتی دخترانه درخشش (متوسطه دوره اول) اداره آموزش و پرورش استان فارس/شیراز

دانش آموزان رتبه اور پایه هفتم سال تحصیلی 99-98

دانش آموزان رتبه آور پایه هشتم سال تحصیلی 99-98

دانش آموزان رتبه آور پایه نهم سال تحصیلی 99-98

انجمن برتر ناحیه یک شیراز

کسب مقام اول ناحیه در المپیاد علمی زیست شناسی

کسب رتبه دوم استانی در رشته حفظ 10 جزء قرآن کریم

کسب مقام اول کشوری درس زبان و ادبیات فارسی

کسب مقام برتر کشوری در طراحی سوالات آزمون عملکردی درس مطالعات اجتماعی

درخشش دانش آموزان در مسابقات فرهنگی- هنری ناحیه یک

مقام آوران مسابقات قرآن و عترت مرحله ناحیه و استان