دبیرستان غیردولتی دخترانه درخشش (متوسطه دوره اول) اداره آموزش و پرورش استان فارس/شیراز

اطلاعات تماس دبیرستان درخشش دوره اول

دبیرستان درخشش متوسطه دوره اول

آدرس : خیابان قصردشت - روبه روی دانشکده دنداپزشکی - بین کوچه 87 و 85

شماره تلفن : 36268453 - 071

شماره نمابر : 36274679 - 071

پست الکترونیکی : derakhsheshschool@gmail.com